Trivselregler

För allas trevnad gäller nedanstående föreskrifter för boende i Hållsta Homes logi.

Samtliga hyresgäster är skyldiga att följa regelverket enligt hyresavtal och i gällande hyreslag samt förbinder sig även att följa nedanstående föreskrifter. En skriftlig varning kan utdelas vid reglerbrott och vid upprepade varningar riskerar gästen att bli uppsagd med omedelbar verkan.
 • RÖKNING
  Rökning får endast ske utomhus på anvisad plats. Rökförbud råder inomhus i hela byggnaden. Hyresgästen riskerar uppsägning och kan bli ersättningsskyldig för saneringskostnader mot röklukt om rökning sker inomhus.

 • FÖRBUD MOT DROGER
  Förbund mot droger gäller i hela byggnaden och får ej förekomma varken i gästrum eller gemensamma utrymmen. Vid misstanke om nyttjande av droger görs en polisanmälan.

 • NYCKLAR
  Hyresgästen ansvarar för utkvitterade nycklar. Borttappad nyckel ersätts med 300 kronor. Byte av låscylinder ersätts med 1.250 kronor.

 • PORTKOD TILL ENTRÉDÖRR
  Koden till entrédörren är avsedd för våra gäster. Gästen har ansvar för att inte koden lämnas ut till obehöriga.

 • STÄDNING
  Som hyresgäst är man skyldig att vårda rummet man disponerar så att det inte uppstår onormalt slitage eller problem med ohyra eller andra skador. Rummet hyrs möblerat och hyresgästen skriver på en inventarielista vid inflyttning. Alla inventarier ska finnas kvar i rummet vid utflyttning. Om något saknas eller haft onormalt slitage blir hyresgästen ersättningsskyldig.

 • TVÄTTSTUGA
  Anvisningarna i tvättstugan måste följas. Vid behov kan vår personal visa hur maskinerna fungerar. Om utrustningen går sönder på grund av oaktsam hantering kan hyresgästen blir ersättningsskyldig.

 • FÖRBRUKNINGSMATERIAL
  Hyresgästen tillhandahåller själv hygienartiklar samt rengörings- och tvättmedel m.m.

 • HUSDJUR
  Husdjur är inte tillåtna

 • NATTRO
  För allas trivsel ska tystnad råda mellan 22.00-07.00 veckans alla dagar.

 • GRANNFEJD
  Om det på något sätt framkommer att det förekommer bråk eller osämja mellan hyresgäster i fastigheten kan hyresvärden besluta att, efter en varning, säga upp en eller flera hyresgäster med omedelbar verkan. Ingen deposition eller hyra kommer då återbetalas.

 • BRANDLARM
  Fastighetens brandlarm har direktkoppling till Räddningstjänsten i Eskilstuna. Vid larm måste fastigheten omedelbart utrymmas.
  Om brandlarmet har aktiverats på grund av den boendes eller dennes närståendes oaktsamhet, till exempel rökning inomhus, matlagning på gästrummet eller annat, kan kostnaden för utryckning komma att debiteras hyresgästen.

 • SOPHANTERING
  Allt avfall ska sorteras och läggas i avsett kärl i soprummet eller container utanför. Observera vilken typ av avfall som du själv måste lämna till återvinningscentralen. Inga sopor får lämnas i korridoren eller ställas utanför soprummet. Hyresgästen låser soprummet med sin rumsnyckel. Ytterligare information om avfallshantering bifogas med hyreskontraktet.